Jak bezpiecznie transportować ładunki?

Jak bezpiecznie transportować ładunki?

Przesyłki ponadwymiarowe lub takie, które wymagają przeładunku w transporcie morskim ze względu na ich rozmiar, wagę lub szczególny charakter przewozu, wymagają indywidualnego rozwiązania. Aby zachować bezpieczeństwo, należy przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa wydanych przez Międzynarodową Organizację Morską, Administrację Dróg lub Kolei.

Bezpieczeństwo ładunku w transporcie

Każdy przypadek manipulacji, przechowywania i zabezpieczania takiego ładunku musi być wykonany pod nadzorem osób przeszkolonych lub posiadających odpowiednie uprawnienia. Ponadto powinny być wykonane odpowiednie obliczenia przed wysyłką i wydane niezbędne pozwolenia oraz certyfikaty.

Transport ciężkich ładunków

Transport ciężkich ładunków w skrzyniach i kontenerach odbywa się drogą morską i jego ilość stale wzrasta na całym świecie. Nietypowe elementy ładunku wymagają odpowiedniego portu i przystosowanej infrastruktury, a także wykwalifikowanego personelu, który uczestniczy w operacjach cargo. Poza tym, w szczególności należy zapewnić bezpieczeństwo żeglugi dla statków transportujących jakie materiały, szczególnie w wodach o ograniczonym dostępie.

Obecnie ciężkie ładunki są obsługiwane w portach, które mają odpowiednie doświadczenie i odpowiedni sprzęt. Super ciężkie i ciężkie elementy ładunkowe należą do grupy ładunków ponadgabarytowych, tzn. ładunków, których wymiary bądź waga przekraczają standardowe parametry przewozowe. Wymagają one wyspecjalizowanych statków oraz szczególnych metod obsługi ładunku.

Ładunki ponadgabarytowe

Niektóre wyjątkowo duże ponadwymiarowe ładunki są transportowane na specjalnych, unikalnych statkach, budowanych wyłącznie do tego celu. Przykładem takiego jest statek SEMI. Ładunek ponadwymiarowy jest ustawiony na pokładzie, który jest zalany i zatopiony pod wodą. Kiedy balast jest wypompowywany, pokład się podnosi i ładunek ponadwymiarowy pozostaje na suchym pokładzie.

W każdym przypadku, podczas ładowania i transportu przez morze powinny być wzięte pod uwagę następujące czynniki bezpieczeństwa: rozkład masy ładunku, środek ciężkości i środek bezwładności ciężaru, momenty poprzeczne, skręcanie i wibracje, stabilność załadowanego statku.

Ze względu na zmienność nadwymiarowości ładunków, z wyjątkiem przepisów ogólnych z Regulaminu Portu, przepisy odnoszące się do samych ładunki ponadwymiarowych nie są zdefiniowane. Należy podkreślić, że w każdym przypadku należy zapewnić dodatkową pomoc dla holowników i często drugiego pilota. Warunki dodatkowe to ubezpieczenie dla przewoźnika. W przypadku polskich portów przepisów portowych wywodzą się z dyrektyw, ogłoszeń i zarządzeń Dyrektora Urzędu Morskiego.

Podsumowanie

Transport ładunków ponadwymiarowych ma duży wpływ na rozwój gospodarczy w każdym kraju, ale wciąż jest bardzo odmienne zorganizowane go w różnych krajach. Przewóz niestandardowego ładunku tworzy niestandardowe problemy.

Podsumowując, bezpieczeństwo ładunku podczas transportu jest najważniejsze. Transport ponadwymiarowych i ciężkich ładunków drogą morską w skrzyniach lub kontenerach wymaga doboru odpowiednie środka transportu, uzyskania odpowiednich pozwoleń, rozmieszczenia ładunku odpowiednio na pokładzie oraz montażu pasów zabezpieczających.

Artykuł powstał przy współpracy z serwisem skrzynietransportowe.eu
0 0 votes
Article Rating
Modniś

Modniś

napisz komentarz

6 zl za publikacje artykuł sponsorowany Tylko 6 zł za publikacje artykułów sponsorowanych na naszych portalach. Wejdź i zamów reklamę na portalu w formie artykułu sponsorowanego i inne formy.

Podobne artykuły

Kategorie
0
Would love your thoughts, please comment.x